Loading…

brošura

Naši ljudi

Loading…

VIJESTI

Loading…

 


“Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali.” 
 

                                                                              Margaret Mead