Loading…

NAŠA VIZIJA  ________________________________________________________________________________

 

Loading…

NAŠI LJUDI

___________________________________________________________________________________

Loading…

PRIOPĆENJA 

____________________________________________________________________________________

Loading…


“Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali.”

                                                                              Margaret Mead