Vrijeme do isteka prikupljanja potpisa

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

DAYS

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

HRS

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

MINS

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

SECS

Završetak skupljanja potpisa

Izborni program

Tijekom i nakon tranzicije društva iz stare SFRJ u Republiku Hrvatsku došlo je do prestrojavanja postojećeg političkog kadra iz nekadašnje monolitne Komunističke partije Hrvatske u novoosnovane stranke. Tek je manji dio članova KPH otišao iz političkih zbivanja i izabrao umirovljenje. Drugim riječima, isti oni ljudi koji su donosili odluke i uživali privilegije u starom sistemu to čine i sada u novoj državi kroz nove stranke, državne organe i javne službe. Yoji Koyagama, profesor sa Sveučilišta Niigata, sjajno je to pokazao u svom znanstvenom radu “Transition in Croatia” . Potrebno je dignuti svijest među stanovništvom o ovom problemu te promovirati donošenje zakona o lustraciji kako bi se dokinuo utjecaj korumpiranog kadra na razvoj naše mlade države. Ovakav proces provele su gotovo sve druge zemlje bivšeg istočnog bloka i to još krajem prošlog stoljeća (Poljska 1996.).

Ustavom je propisana dužnost Predsjednika čuvati suverenitet zemlje. Daleko najvažniji suverenitet koji zemlja može izgubiti jest onaj monetarni, odnosno vlast nad novcem. Od 1994. godine, adaptacijom Maastrichtskog ugovora Hrvatska je izgubila važan monetaran alat – primarnu emisiju novca. Od uvođenja kune pa da danas novac se stvara isključivo u privatnim bankama tzv. sekundarnom emisijom novca preko kredita. Opisani događaji nisu ništa drugo nego neprijateljska okupacija. Ono što nije učinjeno oružjem učinit će se dugom – korporacije i banke preuzet će naš prostor, izvore i dobra te lišiti naš narod prava i privatne imovine. Jednostavno se uočava da gubitak monetarnog suvereniteta vodi u dužničko ropstvo.

Hrvatsko društvo više ne može koristiti mehnizme države i Hrvatske narodne banke kako bi stvorilo novac koji mu je potreban. Kako je to nedavno priznao i Sabor, novac se stvara i ulazi u opticaj jedino uzimanjem kredita što znači da je sav monetarni agregat u opticaju jedan veliki kredit koji konstanto treba održavati uz sve veće troškove (anuiteti). Opisani financijski sustav prenesen na društvo znači dužničko ropstvo za narod i stanovništvo na ovim prostorima koji će trajati unedogled bez ikakve prilike za bolji život uz sve veće namete, rezove i gubitak prava i dostojanstva. Pravo na stvaranje novca preuzele su privatne banke tzv. sekundarnom emisijom. Ovim monopolom banke su stekle prednost pri stjecanju kapitala gotovo biblijskih razmjera. Financijska shema koju su nametnuli građanima i tvrtkama te institucijama države izrazito sliči Ponzijevoj shemi. Ta shema se od 2008. godine urušava, a imovina stanovništva se ubrzano prenosi na banke.

Hrvatska nije postala ono što smo željeli da postane. Potrebne su nam temeljite reforme i novi, svježi početak sa vizijom i strateški razrađenim ciljevima. Prvi korak na tom putu je povratak monetarnog suvereniteta i provođenje lustracije kako bi se sa društveno odgovornih položaja uklonili pripadnici bivšeg dvostranačkog režima te komunističkog režima prije toga. Moramo prestati davati moć kriminalcima i ljudima bez vizije. Zajedno možemo stvoriti bogatu i slobodnu Hrvatsku.

Hvatska mora imati oružane snage koje će u svakom trenutku biti sposobna čuvati nacionalnu sigurnost, sve vrste suvereniteta i prije svega teritorijalni integritet. Kako bismo bili u stanju financirati reformu vojske potrebno je izvršiti ranije opisane reforme monetarne politike. Trenutno stanje u Oružanim snagama je porazno i nesposobne vladajuće strukture to više ne mogu sakriti. Nekada ponosni brodovi i zrakoplovi koji su izborili pobjedu u ratu sada poniženi hrđaju u lukama i padaju s neba predstavljajući opasnost za građane i njihovu imovinu. Modernizacija i opremanje vojske mora se u što većoj mjeri financirati domaćim izvorima novca i uz pomoć domaćih proizvođača vojne opreme. Oružane snage moraju u što većoj mjeri ovisiti o domaćim resursima jer u slučaju krize ili rata lako mogu izgubiti vanjske resurse ili im jako može porasti cijena što dovodi do ozbiljnih problema u obrani zemlje.

Država se osim vojnom silom brani i sviješću i obazrivošću stanovništva te se stoga zalažem za edukaciju i podizanje svijesti stanovništva o potrebi očuvanja hrvatskog društva i države od vanjskih i unutarnjih neprijatelja.

Zalažem se za svijet razvoja i stvaranja, a ne nasilja i prisvajanja. U dostupnoj literaturi obično se navodi da čak 90% do 95% svih znanstvenika u svijetu radi u vojnoj industriji ili s njom povezanim djelatnostima. Najočitiji primjer industrije rata su Sjedinjene Američke Države koje su ujedno i daleko najdominantnija sila NATO-a. Američka državna ulaganja u vojno-industrijski kompleks rastu iz godine u godinu, a trend je počeo još početkom Drugog svjetskog rata s kulminacijom tijekom Hladnog rata. Kada SAD ne bi ratovale one ne bi mogle ekonomski opstati, a za sobom povlače i cijeli svijet koji mora pratiti njihova ulaganja i model “razvoja”. Iz opisanog je potpuno jasno da je SAD sa svojom ekonomijom i vanjskom politikom trajni generator rata, nestabilnosti i ljudskih patnji u svijetu. Zalažem se za mir i dijalog među državama i narodima te za razoružanje svijeta. Daleko najveću opasnost za život na Zemlji predstavljaju nuklearna, kemijska i biološka oružja koja mogu trajno osakatiti ili uništiti biosferu. Sporazum sjeveroatlanskog saveza (NATO) je produžena ruka američkog imperijalizma te Hrvatska u tome ne smije sudjelovati.

Sklonište, ili u modernom obliku stan ili kuća, osnovna je čovjekova biološka potreba. Nalazimo se u situaciji da svaki dan imamo jednu ili dvije deložacije s tendencijom ogromnog porasta. Rast broja ovršenih nekretnina, prema registru Hrvatske gospodarske komore, raste gotovo eksponencijalno iz godine u godinu, a samo je prošle 2013. ovršeno preko 6700 nekretnina. Toliko je ovršeno samo u prvih sedam mjeseci ove godine. Radi se o genocidu kao nastavku politike raskućivanja, osiromašenja i raseljavanja stanovništva ovog prostora. Hrvatska je u ratu, a on se ne vodi puškom, već dugom. U tom ratu svakodnevno primamo poraze i gubimo svoje sugrađane, gubimo svoje domove, a naš generacijama stjecan kapital uzima ovršna mafija kao proviziju za svoj “rad” u obliku ovršnih troškova.

Zakonom o pretvorbi vlasništvo iz kategorije društvenog prenesno na mladu Republiku Hrvatsku. Zakon o privatizaciji trebao je biti pisan kako bi to golemo vlasništvo prenio natrag na građane koji su ga i stvorili i koji su ga uživali kao društveno. Prema izvješću Ureda za državnu reviziju iz 2001. godine, čak 95% postupaka privatizacije bilo je nezakonito. Ovakvo izvješće prihvatio je Sabor, ali do danas nije podnesena ni jedna kaznena prijava. Cijela stvar je potisnuta i namjerno zaboraviljena i stekao se dojam da je sve završeno te da se tu više ništa ne može. Dužnost je svakog građanina, a pogotovo nekoga tko je na visokoj javnoj funkciji poput predsjedničke da skrbi za društvo i da govori o važnim stvarima i postavlja prava pitanja te da pritišće državne organe i obavještava medije o ključnim problemima kao što je ovaj. Naš narod je opljačkan i mlade generacije traže poništenje te pljačke uz kažnjavanje i lustriranje odgovornih.